• Titulinis
  • Kaišiadorys
  • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (M43061102)

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (M43061102)

M43061102, programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų. Programos mokymosi trukmė 3 metai. Kvalifikacijos pavadinimas – kompiuterinio projektavimo operatorius. Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M43061102 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje.

Išduodami dokumentai

Baigusiems M43061102 programą:

  • profesinio mokymo diplomas
  • brandos atestatas

Programos paskirtis - sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas ir ugdyti bendrąsias kompetencijas šiems profesijos veiklos procesams vykdyti, priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio: nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbai, apimant informacinių ir leidybos technologijų taikymą, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimą ir redagavimą, trimačių objektų vaizdavimą ir komponavimą kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymą, objektų vizualizacijų modeliavimą, mechaninių konstrukcijų, medinių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių ir statybinių konstrukcijų braižymą, rastrinių vaizdų kūrimą ir redagavimą, erdvinių kūnų projektavimą virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti informacijos ir ryšio technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų padaliniuose, kurie teikia kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų projektavimo paslaugas. Toks specialistas dažniausiai dirba stacionarioje darbo vietoje, darbdavio biure, naudodamas kompiuterį ir atitinkamą programinę įrangą. Kompiuterinio projektavimo operatorius paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17