Mokyklos taryba (savivaldos)

Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Į šią tarybą išrinkti 3 mokinių tėvų atstovai, 3 mokytojų atstovai, 3 mokinių atstovai ir 3 vietos bendruomenės nariai. Mokyklos taryba telkia mokinių, jų tėvų, mokytojų ir vietos bendruomenės pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti bei įgyvendinti. Mokyklos taryba veikia pagal Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos tarybos ( savivaldos institucijos ) patvirtintą darbo reglamentą.

Mokyklos tarybos ( savivaldos institucijos ) pirmininkas: Arūnas Jarunavičius,
Mokyklos Kaišiadorių skyriaus vyr. profesijos mokytojas.
Mokyklos tarybos ( savivaldos institucijos) pirmininko pavaduotoja: Aida Rauduvienė, mokyklos mokinių tėvų atstovė.
Mokyklos tarybos ( savivaldos institucijos ) sekretorė: Nijolė Reznikienė,
Mokyklos Kaišiadorių skyriaus vyr. rusų kalbos mokytoja.

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17