Mokytojai

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOJE KAIŠIADORIŲ SKYRIUJE

DIRBANČIŲ BENDROJO UGDYMO IR PROFESIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.

nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Dėstomas dalykas/pareigos

El. pašto adresas

1.       

Jūratė Žarnauskienė

Profesijos mokytoja

jurate.zarnauskiene@vkpm.lt

2.       

Liolė Širvinskienė

Profesijos vyr. mokytoja

liole.sirvinskiene@vkpm.lt

3.       

Dalia Šakienė

Profesijos vyr. mokytoja

dalia.sakiene@vkpm.lt 

4.       

Irma Sinkevičiūtė

Geografijos mokytoja

irma.sinkeviciute@vkpm.lt 

5.       

Milda Litotanskienė

Matematikos vyr. mokytoja

milda.litotanskiene@vkpm.lt

6.       

Stanislovas Eugenijus Lakavičius

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

stanislovas.eugenijus.lakavicius@vkpm.lt 

7.       

Lina Liaudenskienė

Dailės mokytoja

lina.liaudenskiene@vkpm.lt

8.       

Nadežda Kriaučiūnienė

Profesijos mokytoja

nadezda.kriauciuniene@vkpm.lt

9.       

Rita Dzedulionė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

rita-jurate.ivaskeviciene@vkpm.lt

10.   

Jūratė Daukienė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

jurate.daukiene@vkpm.lt

11.   

Mindaugas Grenda

Tikybos mokytojas

mindaugas.grenda@vkpm.lt

12.   

Arūnas Jarunavičius

Profesijos vyr. mokytojas

arunas.jarunavicius@vkpm.lt

13.   

Vladas Jurkevičius

Profesijos mokytojas

vladas.jurkevicius@vkpm.lt

14.   

Vilija Kanapinienė

Biologijos vyr. mokytoja

vilija.kanapiniene@vkpm.lt

15.   

Arūnas Balčiūnas

Profesijos mokytojas

arunas.balciunas@vkpm.lt 

16.   

Nijolė Reznikienė

Rusų kalbos vyr. mokytoja

nijole.reznikiene@vkpm.lt

17.   

Rita Adomaitienė

Profesijos mokytoja metodininkė

rita.adomaitiene@vkpm.lt

18.   

Vytenis Mitkus

Profesijos mokytojas

vytenis.mitkus@vkpm.lt

19.   

Arūnas Morkūnas

Profesijos mokytojas

arunas.morkunas@vkpm.lt

20.   

Rimantas Mumgaudis

Profesijos mokytojas

rimantas.mumgaudis@vkpm.lt

21.   

Dalia Mockeliūnienė

Profesijos vyr. mokytoja

dalia.mockeliuniene@vkpm.lt

22.   

Rita Nauckūnienė

Istorijos vyr. mokytoja

rita.nauckuniene@vkpm.lt

23.   

Violeta Petkevičiūtė

Chemijos mokytoja metodininkė

violeta.petkeviciute@vkpm.lt

24.   

Sigita Čiuželienė

Profesijos mokytoja

sigita.ciuzeliene@vkpm.lt

25.   

Rolandas Mikalauskas

Profesijos vyr. mokytojas

rolandas.mikalauskas@vkpm.lt

26.   

Jūratė Petkevičienė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

jurate.petkevicien@vkpm.lt

27.   

Giedrė Jurelytė

Informatikos vyr. mokytoja

giedre.jurelyte@vkpm.lt

28.   

Jonas Žukauskas

Profesijos mokytojas

jonas.zukauskas@vkpm.lt

29.   

Reda Kazokevičienė

Profesijos mokytoja

reda.kazokeviciene@vkpm.lt

30.   

Skaidrutė Žukauskienė

Fizikos vyr. mokytoja

skaidrute.zukauskiene@vkpm.lt

 

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17