Biblioteka

Biblioteka tai vieta, į kurią malonu ateiti, pabūti, ne tik pasiimti knygą, paskaityti periodinį leidinį, bet ir pasinaudoti įvairiomis elektroninėmis paslaugomis, rasti vietą kūrybai ir saviraiškai.
Šiuolaikinė biblioteka yra tiesioginė ugdymo proceso dalyvė. Drauge su mokytojais biblioteka ugdo mokinių socialinius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, teikia pagalbą rengiant projektus, konsultuoja ir informuoja, kaip tinkamai pasinaudoti bibliotekos fondu.
VKPM biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras, visapusiškai tenkinantis mokymo įstaigos bendruomenės narių informacinius poreikius. Informacinių technologijų pagalba kuriama nauja patraukli mokymosi aplinka, kurioje lengviau realizuojami šiuolaikinio ugdymo reikalavimai.
Bibliotekos fondą sudaro įvairių formatų ugdymo procesui reikalingos priemonės – knygos, periodiniai leidiniai, kartografija.
Bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojasi visa mokymo įstaigos bendruomenė – mokytojai, mokiniai, administracijos darbuotojai.


Bibliotekininkė: Tatjana Rybak
El.paštas: tatjana.rybak@vkpm.lt

  • rasti reikalingos informacijos;
  • pasiruošti pamokoms;
  • pasiimti knygas į namus;
  • naudotis internetu ir elektroniniu paštu;
  • skaityti žurnalus;
  • naudotis žodynais, enciklopedijomis, žinynais.
Pirmadieniais 8.30-16.30
Antradieniais 8.30-16.30
Trečiadieniais 8.30-16.30
Ketvirtadieniais 8.30-16.30
Penktadieniais 8.30-15.30
misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17