Neformalus švietimas

Kas yra neformalusis ugdymas? Ką neformalusis ugdymas duoda mokiniui? – Pirmiausia, tai – savęs pažinimas: kas aš esu, kaip aš jaučiuosi, kokie mano gyvenimo tikslai, kokie siekiai, kokių gyvenimiškų įgūdžių man trūksta. Neformalusis ugdymas – gyvenimo mokykla, socialinės kompetencijos. Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Sporto būreliai

Mokykla siūlo mokiniams įvairias fizinio aktyvumo formas. Mokyklos sporto bazė yra prieinama visiems, norintiems turiningai ir aktyviai leisti laisvalaikį, fiziškai lavintis, stiprinti ir išsaugoti sveikatą, dalyvauti įvairaus lygio varžybose, garsinti mokyklos vardą mieste. Mokykla įgyvendina sportiško laisvalaikio praleidimo, sporto ir sveikos gyvensenos plėtrą, organizuoja įvairius sporto renginius ir varžybas, užtikrina sportininkų pasirengimą ir dalyvavimą varžybose.

Stalo teniso

Tai azartiškas, aktyvus, įtraukiantis, visiems prieinamas, ugdantis ištvermę, lavinantis kūną bei puikiai nuteikiantis emociškai. Mokykla suteikia galimybes mokiniams žaisti šį puikų žaidimą kūno kultūros pamokų, pertraukų metu, o taip pat lankytų būrelį, išmokti techniškai žaisti, dalyvauti turnyruose ir varžybose mokykloje bei atstovauti mokyklą už jos ribų.

Bendro fizinio pasirengimo

Bendras fizinis pasirengimas yra naudingas visiems. Mokiniai sportuoja treniruoklių salėje, supažindinami su naujausiais pratimais, jų poveikiu atskiroms raumenų grupėms, atlikimo būdais, mokomi vesti mankštą, sudaryti bendro fizinio pasiruošimo pratimų komplektą. Sportuodami jie plečia žinias apie kūno kultūros socialinę reikšmę, sveiką gyvenseną.

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17