Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas

PRIIMAME mokytis Kaišiadorių skyriuje, adresu Girelės g. 57, Kaišiadorys:

  • norinčius įgyti pirmą kvalifikaciją ( mokymasis socialinių įgūdžių programoje )
  • Mokslas nemokamas. Priimame mokytis profesijos. Mokymasis trunka 3 metus. Baigus mokslus išduodamas profesinio mokymo diplomas.

SIŪLOMOS PROGRAMOS:

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa
Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.


Žemės ūkio drabuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
Programos paskirtis. Žemės ūkio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės ūkio darbuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, auginti žemės ūkio augalus, auginti ir prižiūrėti ūkinius gyvūnus.

Pasirengimo įgyvendinti švietimo įstatymo NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsnių nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas

Įsakymas dėl pasirengimo įgyvendinti švietimo įstatymo NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94373a542d2511ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=159qee7jr1

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17