Informaciją apie mokyklos veiklą galima rasti pačioje mokykloje arba skambinti telefonais

Vardas, pavardė

Pareigos El.paštas Telefonas
Gailutė Vadopalienė Direktorė gailute.vadopaliene@vkpm.lt +370 5 249 8147
+370 659 23 599
+370 5 249 7446
Inga Žydelienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

inga.zydeliene@vkpm.lt +370 640 48278
Dalius Petrulis

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

dalius.petrulis@vkpm.lt +370 5 249 7446
+370 649 46316
Dangutė Staskonienė

Profesinio mokymo skyriaus vedėja 

dangute.staskoniene@vkpm.lt +370 640 25451 
Povilas Paškevičius Praktinio mokymo vadovas povilas.paskevicius@vkpm.lt +370 5 249 7323 
+370 655 18365

Valerij Eklev

Dirbtuvių vedėjas

valerij.eklev@vkpm.lt +370 5 238 8974
Raštinė rastine@vkpm.lt

+370 5 249 7446
+370 633 28034

 

Vyriausioji buhalterė

buhalterija@vkpm.lt

+370 5 249 7924

 

Biblioteka

biblioteka@vkpm.lt

+370 5 249 6770

Vardas, pavardė

Pareigos

Elektroninis paštas

Jonas Pakulis

Profesijos vyr. mokytojas

j.pakulis@vkpm.lt

Vladas Kuralavičius

Profesijos vyr. mokytojas

v.kuralavicius@vkpm.lt

Aleksandr Zinkevič

Profesijos vyr. mokytojas

a.zinkevic@vkpm.lt

Jelena Suboč

Profesijos vyr. mokytoja

j.suboc@vkpm.lt

Tadeuš Michailovskij

Profesijos vyr. mokytojas

t.michailovskij@vkpm.lt

Antoni Poplavski

Profesijos vyr. mokytojas

a.poplavski@vkpm.lt

Danuta Jegorova

Profesijos vyr. mokytoja

d.jegorova@vkpm.lt

Irena Svirbutovič

Profesijos vyr. mokytoja

i.svirbutovic@vkpm.lt

Algis Burba

Profesijos mokytojas

a.burba@vkpm.lt

Vaidas Andriulionis

Profesijos mokytojas

vaidas.andriulionis@vkpm.lt

Genoefa Karazinienė

DSS mokytoja

g.karaziniene@vkpm.lt

Vladimiras Sliusarenko

Kūno kultūros vyr. mokytojas

v.sliusarenko@vkpm.lt

Džons Turks

IT specialistas

dzons.turks@vkpm.lt

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17