Viešieji pirkimai

Mokykla 2023 m. gegužės mėn. pateikė paraišką CPO pastato ,esančio Titnago g. 1, šilumos punkto rekonstravimui.

Iš CPO gautas atsakymas, kad konkursas CPO 256424 neįvyko, nes nepateiktas nei vienas pasiūlymas.

Mokykla partnerio teisėmis dalyvauja projekte. „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr.10-008-P-0001.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugų pirkimas už 2022 m. įvykdytas per CPO LT.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugų pirkimas už 2023 m. įvykdytas per CPO LT.

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17