Veiklos ataskaitos

Auditoriaus išvada Vilniaus KPM už 2023 m.

VŠĮ Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos už 2023 metus veiklos ataskaita

VŠĮ Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos vadovo veiklos ataskaita už 2023 m.

2023 m. kovo 16 d. Nr. V-342 (Įsakymas dėl KVO 2022 m. ataskaitos tvirtinimo)

2022 m. Mokyklos tarybos (KVO) veiklos ataskaita

VŠĮ Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos už 2022 metus veiklos ataskaita

Auditoriaus išvada Vilniaus KPM už 2022 m.

Vilniaus KPM už 2022 m. audito ataskaita

VŠĮ Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos vadovo veiklos ataskaita už 2022 m. projektas

Auditoriaus išvada Vilniaus KPM už 2021 m.

VŠĮ Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos 2021 metų veiklos ataskaita

VŠĮ Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos papildymas

VŠĮ Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos vadovo veiklos ataskaita už 2021 m.

Auditoriaus išvada Vilniaus KPM už 2020 m.

VŠĮ Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos vadovo  veiklos ataskaita už 2020 m.

VŠĮ Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos vadovo veiklos ataskaita už 2019 m.

VŠĮ Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita

Auditoriaus išvada Vilniaus KPM už 2019 m.

Reorganizavimas

Pranešimas kreditoriams

Laiškas vadovybei Vilniaus KPM

Pareiškimų laiškas Vilniaus KPM

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2019 m.

Materialinių išteklių analizė 2019 m. darbuotojai

Metodinių išteklių analizė, 2019 m. mokiniai ir darbuotojai

Materialinių išteklių analizė, 2019 m. mokiniai ir darbuotojai

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2018 m.

Materialinių išteklių analizė, 2018 m. darbuotojai

Žmogiškųjų išteklių analizė, 2018 m. darbuotojai

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2017 m.

Metodinių išteklių analizė, 2017 m. mokiniai

Metodinių išteklių analizė, 2017 m. darbuotoja

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17