Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė profesinio mokymo programa (M44071302, T43071301)

M44071302 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų.

T43071301 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų. Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV. Kvalifikacijos pavadinimas – atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas. Mokymosi trukmė vieneri metai. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti kompetencijas šiems veiklos objektams įgyvendinti: nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) atsinaujinančios energijos įrangos montavimas pastatuose ar šalia jų.

Išduodami dokumentai:

Baigusiems M44071302 programą (įstojusiems po 12 klasių):

 • profesinio mokymo diplomas

Baigusiems T43071301 programą (jau turintiems pirmąją kvalifikaciją):

 • profesinio mokymo diplomas

Privalomąsias kompetencijas:

 • Pažinti profesiją*. • Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose*.
 • Reguliuoti fizinį aktyvumą*. • Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti*.
 • Pasirengti atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo darbui.
 • Įgyti elektros įrangos įrengimo ir saugos eksploatuojant elektros įrangą iki 1000 V pagrindus.
 • Prijungti AEĮ prie pastato šalto ir karšto vandens bei šildymo sistemų.
 • Montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus ir detales.
 • Montuoti saulės fotovoltinių elektrinių įrangą.
 • Montuoti atsinaujinančios energetikos įrangą ant pastato fasado.
 • Montuoti saulės šilumos kolektorių sistemas.
 • Montuoti biomasės katilus.
 • Montuoti šilumos siurblius.
 • Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Pasirenkamąsias kompetencijas (iš viso 5 mokymosi kreditai)*:

 • Montuoti ir eksploatuoti atsinaujinančios energetiko įrangos valdymo automatiką.
 • Montuoti vėjo energijos elektrines.

*netaikoma tęstinio profesinio mokymo programai kodu T43071301.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti atsinaujinančių šaltinių įrangos gamybos, montavimo įmonėse, atsinaujinančius energijos šaltinius eksploatuojančiose įrangos ir objektų priežiūros bei pardavimo bendrovėse.

Baigusiems vidurinio ugdymo programą ir siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją – mokymosi trukmė 1 metai (programa M44071302) – pirminis profesinis mokymas.

Baigusiems vidurinio ugdymo programą ir siekiantiems įgyti ne pirmą kvalifikaciją – mokymosi trukmė 1 metai (programa T43071301) – tęstinis profesinis mokymas.

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17