Santechniko modulinė profesinio mokymo programa (M44073201, T43073206)

M44073201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų. T43073206 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų. Kvalifikacijos pavadinimas – santechnikas. Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV. Mokymosi trukmė du metai. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas.

Programos paskirtis. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvairius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens tiekimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

Išduodami dokumentai:

Baigusiems M44073201 programą (įstojusiems po 12 klasių):

 • profesinio mokymo diplomas

 

Baigusiems T43073206 programą (jau turintiems pirmąją kvalifikaciją):

 • profesinio mokymo diplomas

Privalomąsias kompetencijas:

 • Pažinti profesiją* .
 • Pasirengti atlikti santechnikos darbus.
 • Montuoti lauko vandentiekio tinklus ir kloti vamzdynus.
 • Montuoti nuotekų tinklus ir kloti vamzdynus.
 • Montuoti pastato šalto ir karšto vandens tiekimo sistemas, vandens ėmimo armatūros prietaisus.
 • Įrengti priešgaisrinį vandentiekį.
 • Montuoti vandens apskaitos mazgus.
 • Montuoti pastato buitinių nuotekų šalinimo sistemas.
 • Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo ir drenavimo sistemas.
 • Remontuoti pastato vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų prietaisus.
 • Įrengti šilumos tiekimo tinklus ir įvesti į šilumos punktus.
 • Montuoti ir eksploatuoti centralizuoto šildymo pastato šilumos punktą.
 • Montuoti ir eksploatuoti skirtingų tipų katilų, žemo slėgio garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C), katilines.
 • Montuoti ir eksploatuoti pastato šildymo sistemas bei prietaisus.
 • Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose* .
 • Reguliuoti fizinį aktyvumą* .
 • Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti* .
 • Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Pasirenkamąsias kompetencijas (viso 10 mokymosi kreditų)* :

 • Montuoti ir eksploatuoti vandens tiekimo ir gerinimo įrenginius.
 • Montuoti ir eksploatuoti buitinių nuotekų valymo įrenginius.
 • Montuoti ir eksploatuoti geotermines ir saulės kolektorių šildymo sistemas.
 • Remontuoti pastato vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų prietaisus.

*netaikoma tęstinio profesinio mokymo programai kodu T43073206

Įgyję kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvarius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvarius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens teikimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

Baigusiems vidurinio ugdymo programą ir siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją – mokymosi trukmė 2 metai (programa M44073201) – pirminis profesinis mokymas Baigusiems vidurinio ugdymo programą ir siekiantiems įgyti ne pirmą kvalifikaciją – mokymosi trukmė 2 metai (programa T43073206) – tęstinis profesinis mokymas

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17