Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (M44071304, T43071304)

M44071304 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų,

T43071304 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų. Mokymosi trukmė vieneri metai; Kvalifikacijos pavadinimas – elektrikas. Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas, 18 metų.

Programos paskirtis. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 - 400 kV įtampos elektros įrenginius. Programoje siekiama sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems elektriko darbo procesams atlikti, ugdymą: reikalingų įrankių, prietaisų, medžiagų parinkimą ir paruošimą, saugios darbo vietos paruošimą, kokybišką, patikimą ir saugų elektros įrenginių įrengimą (montavimą), patikimos ir saugaus elektros įrenginių eksploatavimo užtikrinimą (techninę priežiūrą, remontą, derinimą, matavimus, bandymus, elektros įrenginių technologinį valdymą)

Išduodami dokumentai:

Baigusiems M44071304 programą (įstojusiems po 12 klasių):

 • profesinio mokymo diplomas

Baigusiems T43071301 programą (jau turintiems pirmąją kvalifikaciją):

 • profesinio mokymo diplomas

Privalomąsias kompetencijas:

 • Pažinti profesiją*
 • Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus.
 • Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir apsaugos signalizacijos) įrenginius.
 • Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius.
 • Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją.
 • Montuoti ir eksploatuoti prijungimo linijų (atvadų, įvadinių apskaitos spintų) ir elektros energijos apskaitos įrenginius.
 • Įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4–35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110– 400 kV įtampos elektros įrenginius.
 • Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose* .
 • Reguliuoti fizinį aktyvumą* .
 • Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti* .
 • Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Pasirenkamąsias kompetencijas (iš viso 5 mokymosi kreditai)* :

 • Įrengti ir eksploatuoti relinės apsaugos ir automatikos įrenginius.
 • Įrengti ir eksploatuoti iki 42 kV įtampos kabelių linijas ir kabelių movas.
 • Įrengti ir eksploatuoti vartotojų (įmonių) iki 10 kV įtampos elektros įrenginius.
 • Įrengti KNX/EIB intelektualią pastato valdymo sistemą.
 • Eksploatuoti KNX/EIB intelektualią pastato valdymo sistemą.
 • Montuoti saulės fotovoltinių elektrinių įrangą.
 • Montuoti vėjo energijos elektrines.

* netaikoma tęstinio profesinio mokymo programai kodu T43071304

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja vartotojo elektros įrenginius, žemosios ir aukštosios įtampų skirstomuosiuose ir perdavimo tinkluose. Baigus šią programą ir siekiant vykdyti kvalifikuotam elektrotechniniam personalui priskiriamas funkcijas, būtina teisės aktų nustatyta tvarka įgyti apsaugos nuo elektros kvalifikaciją

Baigusiems vidurinio ugdymo programą ir siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją – mokymosi trukmė 1 metai (programa M44071304) – pirminis profesinis mokymas

Baigusiems vidurinio ugdymo programą ir siekiantiems įgyti ne pirmą kvalifikaciją – mokymosi trukmė 1 metai (programa T43071301) – tęstinis profesinis mokymas

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17