Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P32073220, T32073221)

P32073220 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų

T32073221 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų. Kvalifikacijos pavadinimas – šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas. Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III. Mokymosi trukmė vieneri metai. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas.

Programos paskirtis. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotoją, gebantį vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, montuoti vamzdžius ir parengti pastato konstrukcijas vamzdynų tiesimui, montuoti pastato vandeninių šildymo–vėsinimo sistemų vamzdynus ir prietaisus bei juos prižiūrėti, įrengti pastato vėdinimo sistemas ir jas prižiūrėti, montuoti šilumos siurblius ir juos prižiūrėti.

Išduodami dokumentai:

Baigusiems P32073220 programą (įstojusiems po 10 klasių):

 • Profesinio mokymo diplomas

Baigusiems T32073221 programą (jau turintiems pirmąją kvalifikaciją):

 • Profesinio mokymo diplomas

Privalomąsias kompetencijas:

 • Pažinti profesiją*
 • Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose*.
 • Reguliuoti fizinį aktyvumą*.
 • Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti*.
 • Sandėliuoti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montavimo medžiagas, gaminius, įrangą.
 • Paruošti ir sutvarkyti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo darbo vietą.
 • Skaityti statinio darbo projektą.
 • Montuoti vandens tiekimo, šildymo–vėsinimo ir nuotakyno vamzdžius.
 • Paruošti pastato konstrukcijas vamzdžių tiesimui.
 • Montuoti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos vamzdynus ir prietaisus
 • Montuoti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos įrenginius.
 • Prižiūrėti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos vamzdynus ir prietaisus.
 • Įrengti ortakių tinklus.
 • Montuoti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus.
 • Įrengti dūmų šalinimo sistemą.
 • Prižiūrėti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus.
 • Montuoti šilumos siurblius vandeninėse sistemose.
 • Montuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F dujas ir behalogenius šaldymo agentus.
 • Prižiūrėti šilumos siurblių sistemas.

Pasirenkamąsias kompetencijas (viso 5 mokymosi kreditai)*:

 • Montuoti šilumos punkto įrangą.
 • Prižiūrėti šilumos punktą.
 • Prijungti prie pastato šildymo sistemos žemo slėgio (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilus.
 • Prižiūrėti pastato katilinės įrenginius.
 • Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

*netaikoma tęstinio profesinio mokymo programai kodu T32073221

Asmuo įgijęs šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo kvalifikaciją galės dirbti šildymo–vėsinimo, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų montavimo paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose, tenka dirbti dideliame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mąstymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Montuojant šilumos siurblių sistemas, naudojančias šaldymo agentus, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas turi turėti šį darbą atlikti leidžiantį pažymėjimą. Įrengiant ir prižiūrint (eksploatuojant) pastato šildymo sistemos elektrinę dalį ir prijungiant šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo įrenginių elektrines dalis, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas turi būti įgijęs statinio elektros sistemų iki 1000 V įrengimo ir atitinkamai eksploatavimo kvalifikacijos vienetą.

Baigusiems pagrindinio ugdymo programą ir siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją – mokymosi trukmė 1 metai (programa P32073220 ) – pirminis profesinis mokymas.

Baigusiems pagrindinio ugdymo programą ir siekiantiems įgyti ne pirmą kvalifikaciją – mokymosi trukmė 1 metai (programa T32073221) – tęstinis profesinis mokymas.

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17