„Praktinių įgūdžių įgijimas Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre”

Kuriame Lietuvos ateitį

Pastaraisiais metais besikeičianti šalies ūkio struktūra, pramonės sektoriaus įmonėse diegiami inovatyvūs technologiniai procesai, lėmė didelį atotrūkį tarp pramonės įmonėse ir profesinėse mokyklose mokymo reikmėms naudojamų technologijų, išryškėjo profesinio mokymo įstaigų abiturientų įgytų kompetencijų neatitiktis darbo rinkos poreikiams.
Profesinio mokymo įstaigos, rengdamos mokinius pagal profesinio mokymo programas, siekia jiems suteikti darbo rinkai aktualias kompetencijas ir įgūdžius. Tačiau ne visos įstaigos turi tinkamą, šių dienų energetikos sektoriaus praktinių mokymų poreikius tenkinančią mokymų bazę.
„Praktinių įgūdžių įgijimas Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre”

Siekdamas mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas, suteikti reikiamus praktinius įgūdžius energetikos srityje, Vilniaus technologijų mokymo centras kartu su 4 partneriais įgyvendins praktinių mokymų projektą energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre (Energetikos SPMC).

Projekto tikslinė grupė – mokiniai, atvykstantys iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kuriose nėra šio energetikos sektorinio praktinio mokymo centro, mokytis į  Vilniaus Technologijų mokymo centre įsikūrusį Energetikos SPMC pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

Projekto metu mokymuose naujus praktinius įgūdžius įgis 98 mokiniai iš Radvilišio technologijų ir verslo mokymo centro, Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos ir Vilniaus statybininkų rengimo centro. Numatoma projekto trukmė – 18 mėnesių.
Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre” (Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0017) prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.
misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17