„Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

Numeris: Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0030

Tikslas: padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje, investuojant į profesinio mokymo infrastruktūrą architektūros ir statybos, gamybos ir perdirbimo bei inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srityse.

Pagrindiniai uždaviniai: 1) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius architektūros ir statybos srities santechniko mokymo programoje, plėtra; 2) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius gamybos ir perdirbimo srities avalynės ir siuvinių gamintojo mokymo programose, plėtra; 3) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius inžinerijos ir inžinerinės profesijos srities suvirintojo, elektriko ir ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo mokymo programose, plėtra.

Vertė: 445 302,00 Eur

Trukmė: 2019 12 19 – 2022 10 31

„Projekto trukmė pratęsiama iki 2022-10-31“

Fondas: finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17