„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto tikslas – padidinti  profesinio mokymo įstaigų, vykdančių formalias  statybos sektoriaus profesinio mokymo programas, mokinių kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir statybininkų profesinio mokymo patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre, įkurtame Vilniaus statybininkų rengimo centre ( toliau SSPMC).

Projekto uždavinys – suteikti  projekte partnerio teisėmis dalyvaujančių profesinio mokymo įstaigų mokiniams praktinius įgūdžius, reikalingus įgyti statybos sektoriaus kvalifikaciją ar kompetencijas.

Projekto veikla – vykdyti profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi reikalingos įrangos ar infrastruktūros statybos srities profesinio mokymo programų vykdymui, mokinių praktinius mokymus.

Projekto tikslinė grupė – mokiniai, atvykstantys iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kuriose nėra šio statybos sektorinio praktinio mokymo centro, mokytis į  Vilniaus Statybininkų rengimo centre įsikūrusį Statybos SPMC pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

Projekto fiziniai rodikliai:

  • mokiniai, kurie mokėsi Statybos SPMC pagal apdailininko formalią profesinio mokymo programą;
  • mokiniai, kurie mokėsi Statybos SPMC pagal santechniko formalią profesinio mokymo programą;
  • mokiniai, kurie mokėsi Statybos SPMC pagal šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo montuotojo formalią profesinio mokymo programą.

Planuojama vykdyti praktinius mokymus šių projekto partnerių profesinio mokymo įstaigų mokiniams: Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Švenčionių profesinio rengimo centroZarasų profesinės mokyklosVilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centroVilniaus komunalinių paslaugų mokyklos ir šios mokyklos Kaišiadorių skyriaus. Mokymai vyks pagal partnerių mokyklose vykdomų  formalių profesinio mokymo programų pasirinktas modulių dalis. Kiekvienai partnerio mokyklai bus sudaromos atskiros akademinės mokinių grupės ir bus mokoma pagal individualų su mokykla suderintą turinį, vykdymo planą bei grafiką. Mokymus ves Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro ( toliau VSRC) profesijos mokytojai, naudojant statybos sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą, įrangą, mokymo priemones.

Projekto rezultatas – profesinio mokymo paslaugų suvienodinimas įvairiose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose ir kompetencijų, atitinkančių darbo rinkos poreikius suteikimas  140 mokinių. Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas statybos SPMC Vilniaus statybininkų rengimo centre “ prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.

Numatoma projekto trukmė – 18 mėnesių.

misc-9
misc-12 misc-13 misc-14
misc-15 misc-16 misc-17